Nägu ja keha

1 of 20
DESO80, Vedel Käte Antiseptikum spray
Deso80, 90ml
Soodushind:
4,95 EUR
-32%
7,20 EUR
Kogus: -+

  • Kirjeldus
  • Juhendamine
  • Struktuur
Kood:  Deso80, 90ml
EAN / Pakendikood:  768563267482
Tootjamaa:  EU Europe

DESO80, Vedel Käte Antiseptikum spray

Universaalne desinfitseerimisvahend käte antiseptikaks. Sisaldab glütseriini, et vältida nahakuivamist.

See on etanooli ja isopropanooli segu. Üld alkohooli sisaldus 80%. (tavaliselt desinfitseerimisvahendites alkoholi sisaldus on 70%)

Aktiivselt desinfitseerib, desodoreerib ja puhastab ning seda ei ole vaja loputada. Tagab laiaulatusliku kaitse peamisi nakkusi põhjustavate seente, hallitusseente ja bakterite vastu.

Oma omaduste tõttu sobib MasterChem IE80-H eriti hästi haiglatesse, avalikesse kohtadesse, spordisaalidesse ja ühiskondlikele koosviibimistele.

ETTEVAATUS:

H225 – Väga tuleohtlik vedelik ja aur.

P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas

P210 Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pinnadest, sädemetest, leekidest ja muudest sööteallikatest. Mitte suitsetada.

P233 Hoida pakend tihedalt suletuna.

P403+P235 Hoida hästi ventileerivas kohas. Hoida jahedas.

P305+P351+P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega.

Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.

P501 Sisu/mahuti viia ohtlike jäätmete kogumispunkti.

Hoiustamine: Toote hoiustamine temperatuuril 0ºC kuni +35ºC ja vältida päikese otsekiirgust.

STANDARDID: EN 1500 ja EN 12791.

KOOSTIS: 100 g toodet sisaldab : Etanool 73,5 g (toimaine), isopropanol 7g, nahakaitse konponendid.

Värvus: läbipaistev, värvitu.

Lõhn: tugev piirituse lõhn

 

Kasutamisajuhend:

•Hügieeniline käte antiseptika:

Kätele kanda 3 ml toodet ja hõõruda kuivamiseni. Toimeaeg 30 sekundit.

•Kirurgiline käte antiseptika:

Toodet hõõruda kätesse 2 korda 3-6 ml. (Oluline on jälgida, et kogu töödeldav pind oleks lahusega

kaetud). Sissehõõrumine toimub kokku 1,5 minuti jooksul. Töödelda nii käelabad kui küünarvarred.

 

Etanool 72%, glütseriin