PRO Kosmeetika sai TODISTUKSEN YRITYKSEN LUOTETTAVUUDESTAPRO Kosmeetika usalduse sertifikaat

EU Certificationin myöntämä vastuullisuussertifikaatti on yritykselle myönnettävä tunnustus, josta yrityksen asiakkaat voivat varmistua yrityksen hoitaneen viranomaisvelvoitteensa asianmukaisella tavalla.

Vastuullisuussertifikaatin saanut yritys on hoitanut lain mukaiset viranomaisilmoitukset ajallaan, hoitanut näihin liittyvät maksut ja yrityksellä on voimassa oleva yritystunnus.

Vahvistaa yrityksen julkisuuskuvaa
Asiakkaan on usein hankalaa ja työlästä selvittää yrityksen taustoja tehdessään ostopäätöstään. Yritys, jonka toiminta on sertifioitu ulkopuolisen, riippumattoman, tahon toimesta esittäytyy asiakkailleen ja yhteistyökumppaneilleen vastuullisena toimijana, jonka kanssa on turvallista muodostaa myös pidempiaikainen yhteistyösuhde.

Yhteiskunnallinen vastuu
Vastuullisuussertifikaatin saanut yritys leimautuu positiivisesti myös yhteiskunnalliseksi vastuunkantajaksi ja vahvistaa yrityksen good will –arvoa kaikissa yrityksen sidosryhmissä.